ICT WAYS FOR SCIENCE CLASSROMS
   Apie projektą
Vilniaus kolegijos  Pedagogikos fakultetas dalyvauja tarptautiniame projekte „ICT Ways for Science Classrooms“. Viena iš projekto veiklų - mokytojų,     taikančių IKT savo darbe, gerosios patirties sklaida. Kviečiame Lietuvos pradinių klasių mokytojus, dėstytojus, rengiančius  pradinių klasių mokytojus bei pradinio ugdymo pedagogikos studentus prisijungti pie šio projekto bei pasidalinti savo gerąja patirtimi, kuriant skaitmenines mokymo priemones (video pamokas, demonstracines programėles, kompiuterizuotus savikontrolės testus) pradinukams pagal Lietuvos mokyklose naudojamus vadovėlius. Aktyviausiems projekto dalyviams bus išduoti pažymėjimai apie dalyvavimą tarptautiniame projekte „ICT Ways for Science Classrooms“. Informacija apie jūsų patirtį bus pristatyta 2014 metų pavasarį Turkijoje vyksiančioje projekto šalių konferencijoje.
 

1.      Projekto duomenys

o   Programa: Comenius tinklai;

o   Projekto laikotarpis: 2012-2015;

o   Projekto partneriai: Lietuva; Portugalija; Turkija; Italija;Ispanija; Čekija; Slovakija.

2.      Projekto partneriai

o   Instituto Superior de Engenharia do Porto (Portugal);

o   Portucalense University Infante D. Henrique (Portugal);

o   Tecnalia (Spain);

o   Universidad de Vigo (Spain);

o   Vilniaus kolegija / University of Applied Sciences (Lithuania);

o   Accord International; (Chech Republic);

o   Cordia a.s. (Slovakia);

o   Fondazione Ikaros (Italy);

o   Atakoy Cumhuriyet Anadolu Lisesi (Turkey);

o   Provincia de Parma (Italy).

3.      Projekto tikslas

o   Pagrindinis šio projekto tikslas - apibendrinti geriausius informacinių technologijų panaudojimo mokymo procese pavyzdžius pradinio ugdymo, pagrindinio ugdymo ir profesinių mokyklų lygiu bei atliktų

o   tyrimų pagrindu sukurti geriausių informacinių technologijų  panaudojimo mokymo procese pavyzdžių gidą.

4.      Projekto uždaviniai

o   Suburti gerosios IKT praktikos bendruomene, kuri paskatintų dalintis gerąja patirtimi;

o   Sukurti IKT mokymo modulius, skirtus mokytojų profesinei kvalifikacijai tobulinti;

o   Sukurtų modlių pagrindu sudaryti sąlygas mokytojams tobulinti IKT kompetencijas įgijus pagrindinę profesiją;

o   Sukurti Europos asociaciją, kuri vienytų IKT naudojimo mokymo procese specialistus. Tuo bus užtikrintas projekto veiklos testinumas po jo pabaigos.

o   Sukurti specialų inventarijų, kuris padėtų atskleisti informacinių technologijų panaudojimo  mokymosi procese lygį bendrojo lavinimo  institucijose.

o   Parodyti informacinių technologijų dabartinę įtaką dalyko mokymuisi bendrojo lavinimo mokyklose.

o   Išanalizuoti mokytojų IKT  panaudojimo motyvaciją mokinių mokyme ir vertinime.

o   Sukurti gerosios IKT panaudojimo bendrojo lavinimo mokykloje gidą, kuris padėtų mokytojams realizuoti geriausius IKT panaudojimo pavyzdžius ugdymo procese.

5.      Projekto nauda

o   Sukurta bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams kvalifikacijos tobulinimo programa, skirta IKT raštingumui gerinti;

o   Pasidalinta naujausia patirtimi, kaip kūrybingai galima naudoti IKT bendrojo lavinimo mokyklų ugdymo procese;

o   Sukurta IKT gerosios praktikos asociacija, kurios veiklos pagrindu galima bus toliau gilinti žinias IKT srityje.

 

 
Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas 
    Renata Kondratavičienė
     Informacinių technologijų lektorė
     Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakultetas
     tel.: +37060450290 
     skype:   antra-nata-re
     el. paštas: r.kondrataviciene@pdf.viko.lt        
     Interneto svetainė: http://renata.kondrataviciene.lt